Доставка на честотни регулатори за 2 броя

2012-02-24

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:
Доставка на честотни регулатори за 2 броя помпи дъждовни води в ППС в ОЦ "Люлин" и доставка на 2 броя инвертори 220 V DC на 24V DC - 3 000 А за захранване на бързодействуваща клапа и АСУТХР, с две обособени позиции".

Документите може да изтеглите тук