Извънгаранционно абонаментно обслужване на климатичните съоръжения и оборудване

2012-02-24

Покана за предоставяне на техническо и финансово предложение за:
Извънгаранционно абонаментно обслужване на климатичните съоръжения и оборудване по приложен списък - спецификация, собственост на "Топлофикация София"ЕАД, с ежемесечна периодичност и извършване на услугата и при заявени технически проблеми за срок от 2 /две/ години

Документите може да изтеглите тук