Избор на компановка и изготвяне на идеен проект за изграждане на Ко-генерираща инсталация

2012-02-24

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:
Избор на компановка и изготвяне на идеен проект за изграждане на Ко-генерираща инсталация във ВОЦ "Овча купел -ІІ"

Документите може да изтеглите тук