Реконструкция на табло КИП и пулт за управление на ВК 5 в ОЦ "Земляне"

2012-02-24

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Реконструкция на табло КИП и пулт за управление на ВК 5 в ОЦ "Земляне"

 Документите може да изтеглите тук