Подмяна на релейни защити на генератор ст.№ 1 с микропроцесорни в ТР "София Изток"

2012-02-24

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Подмяна на релейни защити на генератор ст.№ 1 с микропроцесорни в ТР "София Изток"

 Документите може да изтеглите тук