Сервизно обслужване на електрическа бариера - 22.01.2012г.

2012-02-22

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:
"Сервизно обслужване на електрическа бариера и енергосъоръжения на индустриален клон в ТР "София Изток" за срок от 2 (две) години."

Документите може да изтеглите тук