Активиран хидразин - 16.02.2012г.

2012-02-16

Покана за представяне на оферта за „Доставка на 2 000 кг. химически продукт "активиран хидразин хидрат 100% (64% хидразин) за ТР "София Изток".

Документите може да изтеглите тук