Паропровод на турбогенератор - 15.02.2012г.

2012-02-15

Покана за представяне на оферта за „Доставка на главен паропровод на турбогенератор №4 от преградния шибър до фланцевите съединения на ЦВН в ТР "София Изток"

Документите може да изтеглите тук