Съобщение 24-01-2012г.

2012-01-24

„Топлофикация София” ЕАД, гр. София, ул. „Ястребец” № 23Б, на основание Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, обявява конкурс за отдаване под наем на имот с местонахождение: гр. София, ул. „Хемус” № 52 А.

 Документите може да изтеглите тук