Покана за ОП - поддръжка на АСДУ

2012-01-13

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: "Извънгаранционна поддръжка на Автоматизирана система за диспечерско управление /АСДУ/ на "Топлофикация София" ЕАД, Автоматизирана система за  управление на термохидравличния режим /АСУТХР/ на ТЕЦ "София", ОЦ "Земляне", ОЦ "Люлин", включително и системата за пренос на пакети данни от ПС"Искър" към мрежова помпена станция за управление на крайна точка и Информационно управляваща система /ИСУ/ на ВОЦ "Хаджи Димитър", ВОЦ "Суха река", ВОЦ "Левски-Г", ВОЦ "Овча купел 1", ВОЦ "Овча купел 2" и ВОЦ "Инжстрой" за срок от една година"

Документите може да изтеглите тук