Технически контрол и строителен надзор - 05.01.2012г.

2012-01-05

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за изпълнение на обект:"Осъществяване на технически контрол в проектирането и строителен надзор при изпълнението на обекти от програмата за подмяна на участъци на ТПМ на "Топлофикация София" ЕАД през 2012г.

Документите може да изтеглите тук