Резервни части за помпи - 23.12.2011г.

2011-12-23

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:
Доставка на резервни части за помпи за ТР"София " с две обособени позиции

Документите може да изтеглите тук