Съобщение-20.12.2011г

2011-12-20

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:
Доставка на резервни части за нивомерни колонки на енергийни парогенератори за ТР"София Изток" и ТР"София " и нивопоказателни колонки за ОЦ "Люлин" с две обособени позиции

Документите може да изтеглите тук