Съобщение 20.12.2011 г

2011-12-20

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:
Доставка на 7150 литра антикорозионен хидроагент "Хидро-Х" за нуждите на ТР"София" и ТР "Земляне"

Документите може да изтеглите тук