Съобщение 20.12.2011г.

2011-12-20

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:
Доставка на химически продукти "флокулант" и "натриев ериторбат" за ТР"София Изток" с две обособени позиции

Документите може да изтеглите тук