Доставка на тона коагулант Алсул 320 - 19.12.2011г.

2011-12-19

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:"Доставка на 140 тона коагулант Алсул 320 за очистване на суровата вода в Химичен цех на ТЕЦ "София"

Документите може да изтеглите тук