Мониторинг на димни газове - 16.12.2011г.

2011-12-16

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Техническо поддържане и сервиз на система за непрекъснати измервания и мониторинг на димните газове в ТЕЦ "София" за срок от 2 (две) години"

Документите може да изтеглите тук