3 броя лекотоварни автомобила и 1 авариен - 12.12.2011г.

2011-12-12

Документация за възлагане на обществена поръчка чрез открит конкурс по реда на чл.35-43 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, с обект:
"Доставка на 3(три) броя нови лекотоварни автомобила и 1(един) брой нов авариен автомобил за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД с две обособени позиции".

Документите може да изтеглите тук