Уреди за определяне на пламна температура - 09.12.2011г.

2011-12-09
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Доставка на уреди за определяне на пламна температура в отворен тигел по Кливланд и в затворен тигел по Пенски-Мартенс за нуждите на "Топлофикация София"ЕАД

Документите може да изтеглите тук