Проверка на релейни защити - 08.12.2011г.

2011-12-08
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:
"Годишна проверка на релейни защити на ел. съоръжения в ОРУ 110 kV, ОРУ 220 kV и трансформатори № 1 и № 2 за НМПС в ТЕЦ "София"

Документите може да изтеглите тук