Тягови батерии за електрокари - 08.12.2011г.

2011-12-08
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:
"Доставка на 2 броя тягови батерии за електрокари за ОЦ "Люлин и ТР "София Изток"

Документите може да изтеглите тук