Резервни части за помпи - 02.12.2011г

2011-12-02

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за :
Доставка на резервни части за помпи за нуждите на ТР "София" с две обособени позиции

Документите може да изтеглите тук