Антикорозионен хидроагент - 02.12.2011г.

2011-12-02

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за :
Доставка на 7150 литра антикорозионен хидроагент "Хидро - Х" за нуждите на ТР "София" и ТР "Земляне"

Документите може да изтеглите тук