Регулиращи клапи - 01.12.2011г.

2011-12-01

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Доставка на 2 /два/ броя регулиращи клапи за регулиране на нивото на водата в котлите в Парокотелката на ОЦ "Земляне", в комплект с двупътни вентили"

Документите може да изтеглите тук