Ролетна врата - 30.11.2011г.

2011-11-30

Покана за представяве на техническо и финансово предложение за: "Доставка и монтаж на механизирана ролетна алуминиева врата за главен корпус на ОЦ "Земляне".

Документите може да изтеглите тук