Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на честотни регулатори за помпи основен кондензат на турбогенератор №5

2011-11-10

Документация за общствена поръчка по реда на НВМОП
с предмет:
“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на честотни регулатори за помпи основен кондензат на турбогенератор №5” в ТР „София Изток”
 

Документите можете да изтеглите от тук