Обследване и техническа експертиза на стоманобетонни димоходи

2011-11-09

 Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: "Обследване и техническа експертиза на стоманобетонни димоходи и колони към водогрейни котли ВК ст. № 1, ст. № 2, ст. № 3 и ст. № 4 в ОЦ "Люлин"

Документите можете да изтеглите от тук