Пресклипинг - 04.11.2011г.

2011-11-04

Покана за ВЪЗЛАГАНЕ НА изготвяне на ежедневен пресклипинг от всички централни /столични ежедневни, седмични и месечни печатни издания, електронните медии и информационни сайтове и публикуване на информационни съобщения, свързани с оперативната дейност на дружеството, СЪГЛАСНО ЧЛ. 2А ОТ НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ТРИ ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО СЪДЪРЖАТ финансово предложение за изработка и предоставяне на продукта  за СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.

Документите можете да изтеглите от тук