Предметна реклама 2012г.

2011-10-27

Покана за представяне на художествен проект, техническо и финансово предложение за:
 Изработване и доставка на предметна реклама за нуждите на "Топлофикация София"ЕАД за 2012г. по спецификация в две обособени позиции.

Документите можете да изтеглите от тук