Защити и блокировки на турбина № 5

2011-10-20

Документация за обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура по ЗОП с предмет: „Проектиране, доставка и подмяна на защити и блокировки на турбина № 5 в ТР „София Изток”

Документите можете да изтеглите от тук