Kурс за придобиване на квалификационна карта

2011-10-18
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: "Организиране и провеждане на курс за придобиване на квалификационна карта на водача съгласно изискванията на Наредба №41/ 04.08.2008г."

Документите можете да изтеглите от тук