Отдаване под наем на две помещение - 17.10.2011г.

2011-10-17

„Топлофикация София” ЕАД на основание Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, обявява конкурс за отдаване под наем на активи, представляващи част от капитала.

Позиция 1: София, ВОЦ „Овча купел 1, 78 кв.м

Позиция 2: София, ж.к. „Дружба 1”, до пазара, 20 кв.м

Документите можете да изтеглите от тук