Транспортиране и предаване за обезвреждане на опасни отпадъци

2011-10-14

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: "Транспортиране и предаване за обезвреждане на опасни отпадъци с две обособени позиции"

Документите можете да изтеглите от тук