Ремонт на клетка VFD POWER CELL 500 AMP

2011-10-14

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:
"Ремонт на клетка VFD POWER CELL 500 AMP за честотно управление Siemens Perfect Harmony в ТР "София Изток"

Документите можете да изтеглите от тук