Доставка на пожарогасители - 11.10.2011г.

2011-10-11

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Доставка на пожарогасители за ТР "София Изток", ТР "София", ТР "Люлин" и ТР "Земляне"

Документите можете да изтеглите от тук