Доставка на паропровод - 11.10.2011г.

2011-10-11

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: „Доставка на главен паропровод на турбогенератор №4 от преградния шибър до фланцевите съединения на ЦВН в ТР „София Изток”.

Документите можете да изтеглите от тук