Инженеринг за турбогенератор

2011-10-10

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Упражняване на Независим строителен надзор при реализация на инвестиционна разработка с обект: "Инженеринг за турбогенератор с мощност 35 MW и спомагателно оборудване за ТЕЦ "София"


Документите можете да изтеглите от тук