Абонаментно обслужване на повдигателни съоръжения

2011-10-07

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: "Абонаментно обслужване на повдигателни съоръжения в "Топлофикация София"ЕАД


Документите можете да изтеглите от тук