Съобщение - 06.10.2011г

2011-10-06

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:"Организиране и провеждане на курс за придобиване на квалификационна карта на водача съгласно изискванията на Наредба № 41 /04.08.2008г."

Документите можете да изтеглите от тук