Три нови самосвала и колесен багер

2011-10-05

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:"„Доставка на три броя нови самосвали с вместимост 6 куб. метра и един брой нов колесен багер с кофа 280 л. За нуждите на „Топлофикация София” ЕАД  с две обособени позиции””.


Документите можете да изтеглите от тук