Доставка на разсол - 4311 тона

2011-10-03

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за:"Доставка на 4311 тона разсол технически – пречистен за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”.


Документите можете да изтеглите от тук