Измервателни преобразуватели - 30.09.2011г.

2011-09-30

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за : Доставка на измервателни преобразуватели за температура за АСУ (Автоматизирана система за управление) на ЕК № 9 в ТЕЦ "София"


Документите можете да изтеглите от тук