Съобщение - 28.09.2011г

2011-09-28

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Доставка на извънредни количества разсол технически пречистен - 850 тона за обработка на мрежова вода за топлопреносната мрежа.


Документите можете да изтеглите от тук