Почистване на канализация - 21.09.2011g.

2011-09-21

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: "Почистване на част от канализацията на ОЦ "Земляне"

Документите можете да изтеглите от тук