Предметна реклама - 21.09.2011г.

2011-09-21

Покана за представяне на художествен проект, техническо и финансово предложение за: Изработване и доставка на предметна реклама за нуждите на "Топлофикация София"ЕАД за 2012 година

Документите можете да изтеглите от тук