Съобщение - 07.09.2011г

2011-09-07

Покана за участие в търгове за доставка на тръби и елементи.

Sofia District Heating Rehabilitation Project
INVITATION FOR TENDERS
Supply of Preinsulated Pipes and Elements

Документите можете да изтеглите от тук