Доставка на радиостанции -30.08.2011г.

2011-08-30

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Доставка на 65 мобилни, стационарни и носими радиостанции за ТР "София", ТР "София Изток", ТР "Земляне" и ТР "Люлин".

Документите можете да изтеглите от тук