Почистване на 3 /три/ броя сондажни кладенци в ОЦ "Земляне"

2011-08-25

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Почистване на 3 /три/ броя сондажни кладенци в ОЦ "Земляне"

Документите можете да изтеглите от тук