Дюзи за механични и йонитни филтри - 25.08.2011г.

2011-08-25

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Доставка на дюзи за механични и йонитни филтри в Химичен цех на ТЕЦ "София" с четири обособени позиции.

Документите можете да изтеглите от тук