Доставка на кислородомери -25.08.2011г.

2011-08-25

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за: Доставка на пет броя кислородомери за нуждите на Котелен цех на ТР"София" и ТР "Земляне"

Документите можете да изтеглите от тук